Prowadzimy kompleksową obsługę prawną Klientów biznesowych oraz Klientów indywidualnych. Dzięki naszemu doświadczeniu i licznym współpracownikom sprawnie i szybko podejmujemy odpowiednie działania w różnych obszarach prawa.

Kancelaria udziela porad prawnych, prowadzi mediacje, sporządza pisma, opinie prawne, występuje przed organami postępowania przygotowawczego i przed sądami także poza województwem dolnośląskim.

W zakresie niżej wskazanych działów prawa prowadzimy sprawy przykładowo o:

  Prawo cywilne:
 • prawo własności, nabycie i ochrona, roszczenia,
 • zniesienie współwłasności,
 • zobowiązania z umów i dochodzenie roszczeń,
 • zobowiązania z czynów niedozwolonych i odszkodowania z tego tytułu,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędu w sztuce medycznej,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych,
 • podział nieruchomości do korzystania,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • odwołanie darowizny,
 • postępowanie wieczystoksięgowe.

  Prawo rodzinne:
 • rozwody,
 • separacje,
 • rozdzielność majątkowa,
 • podział majątku,
 • rozliczenie konkubinatu,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty.

  Prawo pracy:
 • spory związane z wypowiadaniem umów o pracę,
 • roszczenia pracownicze,
 • odszkodowania, w tym z zakresu mobbingu i dyskryminacji w pracy.

  Prawo ochrony konkurencji:
 • czyny nieuczciwej konkurencji na szkodę konsumentów oraz przedsiębiorców,
 • odszkodowania z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji.
  Prawo gospodarcze i spółek handlowych:
 • zawarcie umowy spółki i jej zarejestrowanie,
 • bieżąca obsługa prawna podmiotu gospodarczego,
 • opiniowanie prawne umów handlowych i innych działań podmiotu gospodarczego,
 • prowadzenie negocjacji,
 • prowadzenie sporów sądowych.

  Prawo mieszkaniowe:
 • wstąpienie w stosunek najmu,
 • postępowanie o eksmisję,
 • umowa deweloperska.

  Prawo spadkowe:
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • testament,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • długi spadkowe.

  Windykacja należności:
 • wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • powództwa przeciwegzekucyjne.

  Prawo karne i wykroczenia:
 • obrona oskarżonych w sprawach karnych,
 • udział w postępowaniach przygotowawczych,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w sprawach karnych,
 • udział w postępowaniu wykroczeniowym.